NAVRHUJEME HYPOTÉZU

Odhadujeme, jak bádání dopadne

3. lekce oline kurzu UČÍME BADATELSKY

Ve třetí lekci se zaměříme na HYPOTÉZU

Co je to vlastně hypotéza a proč je při badatelském pojetí výuky důležitá? Jak si ji sestavit tak, aby se vám podle ní dobře bádalo?

Jak je pro žáky složité formulování hypotézy? Zaměříme se na podporu bezpečného prostředí ve třídě.

A budeme zkoušet, trénovat. Sami na sobě, ale pokud to půjde, tak hlavně s žáky.

 

Odhadujeme, jak naše bádání dopadne – úkoly k 3. lekci

1. úkol: Jak vypadá šikovná hypotéza

 

Slovo hypotéza může někomu znít jako hypnóza nebo hypotéka. Nebojte, nechystáme se vás hypnotizovat, ani vám prodávat bankovní produkt. Hypotéza je prostě domněnka – tvrzení, kterým odpovídáme na výzkumnou otázku, a které budeme ověřovat. Zamyslete se a zapište si, jak by podle vás měla hypotéza vypadat. Zformulovaná pravidla porovnejte s pravidly z přílohy.

2. úkol: Bezpečné prostředí pro bádání

 

Při formulování hypotéz je stejně jako u vymýšlení otázek zásadní, aby se žáci nebáli projevit svůj názor. Proto je důležité mít ve třídě bezpečné prostředí, ve kterém se nikdo nikomu nesměje za položenou otázku nebo tip, domněnku, která se nepotvrdila. Podpořit to můžete informací, že podstatou vědeckého objevování světa je právě to, že hypotézy se vyvrací, nikoli potvrzují. Pro potřeby našeho bádání ale bereme obě možnosti – „hypotézu potvrzuji“ i „hypotézu zamítám“.
Pro nacvičování hypotéz vyzkoušejte aktivitu Týden hypotéz.

3. úkol: Poznáte dobře naformulovanou hypotézu?

Pravidla pro hypotézy už známe. Jak je ale předat zábavnou formou žákům? Vyzkoušejte to pomocí hypotéz, které nejsou úplně správně sestavené a je potřeba je opravit.
Stáhněte si aktivitu Tady něco nehraje a pokud máte možnost, vyzkoušejte ji s žáky. Pokud ne, tak vyzkoušejte sami na sobě. Přečtěte si hypotézy, které se vztahují k fotografii kolopějek a jejich reakci na světlo. Všechny hypotézy mají nějaký háček. Poznáte jaký? Proč je nemůžeme považovat za skutečné hypotézy?
Do jaké hloubky se pustíte do přesných pravidel, záleží i na věku žáků. I pro ty nejmladší ale platí základní pravidlo, že HYPOTÉZA JE OZNAMOVACÍ VĚTA a abyste ji mohli ověřovat, měla by být JEDNOZNAČNÁ.

4. úkol: Doplňte vynechané hypotézy

 

Stáhněte si pracovní list Vynechané hypotézy. Na pěti příkladech si vyzkoušejte k zobrazenému pokusu doplnit hypotézu, kterou pokus vyvrací, a kterou naopak potvrzuje. V ideálním případě doporučujeme vyzkoušet přímo s žáky, ale můžete i sami.

5. úkol: Sdílejte, co jste vyzkoušeli

 

Připojte se k FB skupině online kurzu a podělte se o vaše vyplněné pracovní listy a zkušenosti z vlastního učení i z výuky.

A pokračujeme v losování. Průvodce pro učitele badatelsky orientovaným vyučováním si můžete stáhnout elektronicky. Ale pokud byste si v něm chtěli i listovat, máte šanci získat ho i se dvěma zásobníky lekcí – za vaše příspěvky ve facebookové skupině (vyplněné pracovní listy, zajímavosti, které jste zažili v badatelských hodinách, vaše otázky, které chcete s ostatními sdílet, hypotézy…). Pište a sdílejte se spolužáky. Čím víc příspěvků, tím častěji se vaše jméno objeví ve slosování. Ze všech příspěvků, které se do soboty objeví, vylosujeme 3 šťastlivce, kterým pošleme sadu badatelských metodik. 

 

Materiály pro další studium a inspiraci

Hypotézy - nehypotézy o půdě

Prozkoumejte, jak správně formulovat hypotézu

Badatelské pohoří

Kterou horu nebo údolí právě zdoláváte? Sledujte spolu s žáky.

Průvodce pro učitele BOV

Prostudujte si celý 2. krok badatelství a zjistěte víc

globe@terezanet.cz                      Badatele.cz                     Facebook Badatele.cz