PLÁNUJEME, OVĚŘUJEME

Bádání je víc než laborky

4. lekce oline kurzu UČÍME BADATELSKY

Ve čtvrté lekci budeme PLÁNOVAT POKUS a OVĚŘOVAT HYPOTÉZU

Položili jsme si výzkumnou otázku, připravili k ní hypotézu a JDEME OVĚŘOVAT. Na co při tom nezapomenout?

Čím se liší bádání od klasických laboratorních prací, které jsme všichni zažili ve škole?

Podíváme se i na to, jak správně naplánovat a provést pokus. A také jak ho vyhodnotit, aby žáci pochopili, co vlastně vybádali.

 

Bádání je víc než laborky – úkoly ke 4. lekci

1. úkol: Na co nezapomenout při plánování pokusu  

 

Při bádání využijete pozorování, dlouhodobé sledování, studium literatury, ale pokud si budete chtít být jistí, že jste nějakou věc opravdu prokázali, potřebujete POKUS. Čím se liší od pozorování a na co všechno si dát pozor? Na začátek se opět zkuste zamyslet a sepište, co už o pravidlech provádění pokusu víte. A co byste ještě rádi zjistili? Zapište si do pracovního listu a následně doplňte z přílohy Vědecké zásady.

2. úkol: Najdi 5 rozdílů    

 

Stáhněte si přílohu Najdi 5 rozdílů a na dvou příkladech zkuste najít, na co si dát pozor, než potvrdíte nebo zamítnete hypotézu. Najdete všech 5 rozdílů? I vaši žáci? Doporučujeme tuto aktivitu vyzkoušet s vaší třídou – a ve facebookové skupině pak probrat se spolužáky z kurzu.

3. úkol: Čarování s grafy  

 

Při experimentování získají žáci spoustu údajů, které postupně zaznamenávají do tabulek. Pro vyhodnocení výsledků jsou ale často lepším nástrojem grafy, které data znázorní přehledněji. I v grafech se ale žáci musí naučit číst. Porovnejte spolu s žáky dvojice grafů z přílohy a vyvoďte společně, na co je třeba si při čtení grafů dávat pozor.

4. úkol: Sestrojte kouzelný koberec!  

 

Plánování pokusu můžete trénovat při mnoha příležitostech. Například v geometrii. Vyzkoušejte jednoduchý trénink třetího kroku, motivovaný záchranou z pustého ostrova. V programu GLOBE učitelé aktivitu využívají při práci s buzolou a vytyčení experimentálního čtverce pro studování vegetačního pokryvu. Kouzelný koberec ale můžete sestrojit i při jiných tématech.

5. úkol: Popletené pupeny

 

Venku se pomalu loučí zima a přichází jaro. A je to poznat i na stromech, některé už kvetou. Jestli se chystáte zkoumat pupeny, než z nich budou listy nebo květy, zkuste to badatelsky. 

6. úkol: Sdílejte své experimenty  

 

Facebooková skupina je vám stále k dispozici pro sdílení vašich úspěchů i otázek. Vyzkoušeli jste už některou z lekcí? Jak to šlo? Tipy na lekce zaměřené právě na experimentování najdete například v materiálech pro další inspiraci níže.

Materiály pro další studium a inspiraci

Jak je to s řeřichou

Prozkoumejte lekci, kterou hravě zvládnete na prvním stupni

Zrození rostliny

Prozkoumejte lekci vyzkoušenou na druhém stupni

Difúze

Prozkoumejte lekci, která se bude hodit pro bádání se středoškoláky

Tady něco nehraje

Porovnejte si řešení úkolu ze 3. lekce

Vynechané hypotézy

Porovnejte si řešení úkolu ze 3. lekce

Průvodce pro učitele BOV

Prostudujte si celý 3. krok badatelství a zjistěte víc